Fresh in 06
Fresh in 06

 

 

Sharon OKUN - Testing her limits

Sharon OKUN - Testing her limits, bronze - H:16 in

Sharon OKUN - Testing her limits

 

 


Ryan PRICE - Crow 4 x 4 dry point

 

 

Sharon OKUN - La Mattina 8 x 6 (2005) oil on panel

 

 

Sharon OKUN


 
24 Hazelton Avenue Toronto Canada T.416.929.2220